image

Jelentkezz Te is az idei év egyik legnagyobb LEGO építőversenyére! Két szinten (kezdő és haladó) és öt kategóriában méretheted meg a tudásodat.

Téma: Nekem 2016

Elevenítsd fel a legemlékezetesebb pillanatodat! Örökítsd meg, amit 2016-ban legjobban vártál! Alkosd meg, amit még az idei év tartogat! Nevezz bármilyen alkotással az alábbi kategóriák egyikébe:

· épületek
· technic
· fantasy
· „legkreatívabb alkotás”
· „legjobb story”

Ha nem érdekel sem az építészet, sem a technológia, ne keseredj el! Nevezz a legkreatívabb alkotás vagy a legjobb story kategóriájában!

Kérünk, minden esetben mellékelj egy rövid leírást, mit jelent számodra a „Nekem 2016” szlogen, miért építetted azt, amit!

Nyeremények:
Minden szinten (kezdő/haladó) az első három helyezettet oklevéllel, az őszi Kockajáték Club-napok (Budapest) kiállításán való kiállítói részvétellel, továbbá egy, a kiállításra szóló két fős belépőjeggyel jutalmazunk.

Feltételek:
1. 18 év alatti nevező esetén szülői beleegyezés, amit kérünk mellékelj a pályázati anyagoddal!
2. Építési méret nem haladhatja meg a 32×32 baseplate alapterületet, magasság: 30 cm
3. Díjazás esetén hozzájárulsz, hogy alkotásodat eljuttatod az őszi Kockajáték Club-napok kiállításra, ahol az bemutatásra kerül.
4. Amennyiben díjazottként később felkérünk, hozzájárulsz, hogy a decemberi Kockajáték Club-napokon is bemutatható legyen az alkotás.

Jelentkezés lépései:
1. Alkoss valamit!
2. Írd le a történetét!
3. Küld el nekünk az alkotásról készült képet (valós alkotást ábrázoló, nem tervezőprogram segítségével készített kép) és a történetét az alábbi plusz információkkal e-mailben:
· Melyik szinten (kezdő/haladó) indulsz?
· Melyik kategóriában (épület, technic, fantasy, legkreatívabb, legjobb story) szeretnél nevezni?
Amennyiben rendelkezel az alkotásodat inspiráló fotóról, kérjük, mindenképpen mellékeld!
Kérjük, írd bele az e-mailbe, hogy, amennyiben díjazott leszel, hozzájárulsz munkád kiállításához az őszi és a decemberi kiállításon!
Írd meg nekünk elérhetőségeidet!

Jelentkezési határidő:
2016. szeptember 18. (vasárnap) 23:59

A pályázatokat a nekem2016@kockajatek.hu e-mail címre várjuk.
Tárgy: Nekem2016

Részvételi- és Játékszabályzat

1. A Kockajáték Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/c, továbbiakban: Szervező) által szervezett versenyben (továbbiakban: Verseny) kizárólag azon magyar állampolgár vagy magyaországi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Versenyben való részvételhez szükséges a blog.kockajatek.hu oldalon posztolt versenyfelhívásra releváns pályázatot beküldeni (továbbiakban: Pályázat).

1.1 A Versenyben való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Verseny 2016. augusztus 4-én (szerdán) 00:01 órakor indul, és 2016. szeptember 18-án (vasárnap) 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2016. szeptember 18. 23:59.

3. Egy Játékos több Pályázatot is küldhet be és a Szervező zsűri segítségével választja ki a Verseny nyerteseit. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

3.2 A Verseny nyereménye nyertesenként 1 db páros belépőjegy a Kockajáték Club-napok őszi kiállítására, 1 db oklevél, valamint a nyertes alkotás kiállítási joga a Kockajáték Club-napok őszi kiállításán.

3.3 A nyertesek kihirdetésére 2016. szeptember 23. napján a verseny lezárása után kerül sor.

3.4 A Szervező a nyertesek nevét Facebookon közzéteszi és e-mailben értesíti őket nyereményükről.

3.5 A Szervező a zsűrizéskor harminc nyertest (két szinten, kategóriánként három fő fő) választ. Ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a Verseny után az e-mail formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol, új nyertest választ a zsűri.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyertes alkotás a kiállításon bemutatásra kerüljön. Játékos köteles 2016. szeptember 28-ig reagálni az értesítő e-mailre. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Versenyből azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

7. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

8. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

9. A Versennyel kapcsolatos információk, valamint a Verseny hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata megtalálhatóak a blog.kockajatek.hu internetes oldalon.

10. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Verseny során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Verseny lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Kockajáték Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

10.1 Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Kockajáték Kft., 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/c; vagy a következő e-mail címen: info@kockajatek.hu A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

10.2 Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Versenyből való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

10.3 A Szervező Kockajáték Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

10.4 Ez Verseny nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a Versenyben nem a Facebook, hanem a Verseny Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

LEGO Építőverseny-felhívás

Post navigation